Eckerö Post & Tullhus Gästbostad                         Källskärs gästbostad


 

Aktuellt

 

Hemsidan är för närvarande under omarbetning varför den inte uppdateras. För aktuell information kontakta kulturbyrån tel. 25000 eller kulturinfo@regeringen.ax


    

>>Växtkraft – kulturpolitiskt program 2007- 2011
 
Landskapsregeringens kulturpolitiska program har beretts av Ålands kulturdelegation med startpunkt i två seminarier för kulturintresserade åren 2004 och 2005.
 
Det nya kulturpolitiska programmet för landskapet har namnet "Växtkraft" och fokuserar på övergripande frågeställningar och prioriteringar för utvecklingen av kulturlivet på Åland.

Programmet är riktgivande för landskapets kulturpolitiska strävanden och fördelningsprioriteringar åren 2007-2011. Det placerar även in kulturen i en samhällskontext och visar på kulturlivets relevans i förhållande till andra samhällsområden som demokratiutveckling, näringslivsfrågor, integration, utbildnings- och regionalpolitik.

Läs det kulturpolitiska programmet (pdf)